неділя, 18 березня 2012 р.

Бродники, чи не їх потомки козаки?
Бродники

Бродник
Ігор  Дзись так уявляє бродника,якщо прибрати пізніші елементи одягу, сорочку навипуск можлива відсутність бородичерез багато спекотних літніх місяців і постійного контакту з водою і водними порогами, в цих місцях не потрібною, то вийде зовсім інший образ, справа
.
   
Вважається, що позначення «бродники» вказує на їх етнічну приналежність, або на місця проживання, або на рід занять. Суміш племен, прислівників, станів. Бродники придонських і Придонецька місць раннього Середньовіччя не були тут прибульцями. На це вказує

нечисленні, лаконічні, але вагомі свідчення джерел: росіян, візантійських, угорських. Самі бродники ні матеріальних, ні письмових слідів про себе не залишили???

Вперше про бродників списки нашої літописи згадують під 1146 роком. Під час боротьби Святослава Ольговича з Ізяславом Мстиславовичем, союзник Святослава, Юрій Долгорукий, надсилає йому загін «бродників» (в деяких списках - «бронников», що само по собі допомагає визначити їх рід занять).У 1147 році «Бродники і Половці пріідоша (до чернігівського князя) мнозі».1185. На думку відомого сходознавця О. Пріцака етнічне позначення «Деремела» в «Слові о полку Ігоревім» слід розуміти як пройшло через согдійський (іранський) і половецький (тюркський) мови позначення бродників.1216. Бродники разом з Володимир-суздальськими князями беруть участь в боях з новгородцями.1123. Сумно відома битва на Калці. «Ту ж і Бродниця биша старі і воєвода їх Плоскиня. І т'і окоянний цілував край ни князю Мстиславу і обіцяючи князема яко не побитий і пустіті їх на спокутувати і с'лгав окаянний, дасть їх ».Іншими словами бродники, порушивши клятву, видали князів татарам.Знають про них і візантійські письменники. Микита Хоніята (1186 р.), повідомляючи про війни в Болгарії, називає бродників людьми з бродів і відносить до тавросітам, під якими фахівці розуміють жителів Русі і навіть російськими.Микита Акоміната (1190 р.) говорить про бродників, що нехтує смерть, називаючи їх російськими втікачами.Відомості про них, але вже як і у візантійців, є в угорських джерелах.У 1222 році угорський король віддав володіння або місця перебування бродників в Трансільванії Тевтонським лицарям, а через рік подарував їх (або сусідніми, але теж із згадкою бродників) духовній особі.У 1227 рік. Папа Григорій IX послав місіонерів в землі половців і бродників (що можна розуміти як землі по Дону і Дінця, так і землі по Дунаю).У 1254 році угорський король Бела IV повідомляв Папі Інокентію про бродників, сусідів Угорщини на сході.Відомостей про бродників пізніше 13 в. в джерелах не виявлено ...Узагальнюючи ці мізерні, але вагомі відомості, стає можливим наблизитися до складання карти розселення бродників, до встановлення їхньої етнічної приналежності та їх подальшу долю.Ал-Масуді - арабомовний історик, мандрівник, географ в творі «Розсипи золота (гл. XVII, § 21) називає серед тюрків якихось нукарда, що мешкають на захід від аланів.В. Мінорскій (вид. 1963 р.) передбачає, що мова у Масуді йде про «новгородської вольниці бродників» (ст. 209, прим. 91). У поєднанні з повідомленням літопису про участь бродників в боях на Північно-заході новгородські та Володимир-суздальські землі можна назвати північною межею.Вільгельм Рубрук (1253 р.) розповідає: татари влаштували на східному березі Дону селище Росіян, які перевозять на човнах послів і купців (гл. XV). Ці, як побачимо, і займалися бродники. Таким чином, повідомлення Рубрука дозволяє встановити східні межі розселення бродників. Також розглянемо і питання тотожності «бродники - росіяни».Угорські та деякі інші джерела дозволяють, хоча і імовірно, говорити про бродників на Дунаї, в Трансільванії, Карпатах, у Криму, на Каспії і в межах нинішньої Слобожанщини. Припущення про Слобожанщину випливає з оцінки ареалу розселення. Але навряд чи можна погоджуватися з твердженням, ніби бродники були конкретно жителями Шарукань (Харків?). Затвердження засноване на «багатьох ознаках», але «ознаки» не названі.Один етнос, навіть не етнічна спільність, не міг зберігати первозданну етнічну «чистоту» на такому великому ареалі розселення. Тим більше в пору «Великого переселення народів». Вже тому можна апріорі говорити про поліетнічності бродників.Джерела повідомляють про тривалі союзних відносинах бродників і татар. І до битви на Калці і після неї. Про аланах, поставлених татарами обслуговувати переправи повідомили Плано Карпіні і Вільгельм Рубрук. Обидва - 13 століття на Дніпрі та на Дону. Бродники входили в сформовані татарами бойові загони - прообрази козацтва.Джерела майже завжди згадують бродників в одному ряду з половцями. Вже тому можна припускати їх взаємопов'язаність (як і у руських князів з половцями).Позначення «бродники» - чітко вказує щонайменше на їх російськомовність. На це ж вказує ім'я їх воєводи Плоскині (якщо воно не русифіковано літописом) і Алана Михея, начальника селища поблизу Канова (Канева?) На Дніпрі.Алани як і слов'яни - іраномовні, живуть на одній території, сповідують православ'я.Можливо їх зближують спосіб життя і рід занять. Імовірно алани, слов'яни і бродники можуть розглядатися як близька етнічна спільність, прообраз російського етносу.Таким чином, російськомовний і православний субстрат можна розглядати як основний у середовищі бродників.До складу бродників могли входити «релікти» хазар, булгар, мадярів часів Леведія, інші етнічні спільності Подоння і Подонцовья.Ще далі йде М. Грушевський, називаючи бродників: «... сі Степові бродники, українська людність Чорномор ...» (Історія України-Руси, т. VII. С.75).Ареал розселення і поліетнічності допомагають наблизитися до досвіду реставрації способу життя і роду занять бродників.«Бродники» - самоназва або прізвисько - випливає зі слова «брід». У російській мові «брід» може означати дієслово «бродити», «бродяжити», іменник «бродяга».Звідси їх атестація М. Грушевським: «Бродники - від бродіті, беукаті, лазить М. Грушевський не роз'яснює свою позицію.Більш точний В. Мінорскій. Він теж пов'язує позначення «бродники» зі словом «брід», але бачить у цьому підтвердження того, що «бродники чекали своїх жертв біля місць переправи через ріки», хоча в цілому згоден: «... якщо виходити з російського дієслова« бродити » , то вираз «бродники» могло б означати «блукачі» (с.151, пр.118).Але слово «брід» особливо стосовно до часу бродників має й інше значення. Його встановив ще на початку 19 ст. І.І. Слезневскій: «брід» має значення «бродити», тобто, переходити брід. У такому значенні слово «броднакі» знаходить реальність, підтверджується джерелами. Бродники самі по собі або «пристосовані» до цього татарами, мешкали на річкових переправах, допомагали або «допомагали» переходити річки, а слово «грабувати» купців на переправах можна читати і як стягування данини. Як з руських князів на Калці.Крім того, як переконливо показав О. Пріцак, Бродники (виділено їм - ред.) - Ції не «Волоцюги», а населення осель Біля переходів рік, бродів ». Броди ж, підкреслює О. Пріцак, були місцями зупинок на торгових шляхах, центрами торгівлі.Крім того, джерела вказують на бродників як на хоробрих воїнів, найманців, прообраз перших козаків. Приймемо до уваги і позначення бродників як бронников.Це позначення є в деяких списках літопису і його можна розуміти як описку або як визнання бродників - бронников (бранніков?) Як воїнів.Куди пішли бродники?До середини 13 ст. відомості про бродників зникають. Це може означати тільки одне: бродники розчинилися в етнічних середовищах споріднених їм по мові, релігії, способу життя і роду занять.Щонайменше, так було в Подніпров'ї, бродники ставали в ряди перших загонів козаків. Під 1469 р. Длугош - цитуємо за Грушевському (там же, т.7, с.78) - запісує: «велике татарське військо, набраних з утікачів, розбійніків и вігнанців, які звуть смороду своєю Божою мовою козаками».Поза сумнівом серед них були і бродники.Далі, перераховуючи теорії виникнення козацтва, М. Грушевський, хоча і суперечачи собі, віддає перевагу версії, яку називає «Теорія бродніцька».Протиріччя ж полягає в тому, що в одному місці він пише: «Ми на кожнім кроці будемо стрічатіся з попередниками української Козачина XVI в. І сі Степові бродники, українська людність Чорномор, вібіта з обставинні культурного осілого життя кочовім потоком, загартована й воєвніча ... »(там же, с. 74-75). Але тут же він вбачає в «теорії бродницька» не вказівка ​​на генетичний зв'язок бродників з козаками, але тільки на аналогію організації козацтва з бродниками або загонами, про які повідомляє Длугош.Тим твором 2 і 7 томів минув певний час і за цей час М. Грушевський встиг (зумів) перевести бродників з «бродяг в Степова, українську людність, яка живе в« обставинах культурного осілого життя ... »При цьому автор не пояснює визначення« українська людність »- чи є воно етнографічне або географічне і яке його хронологічне визначення.Але в цій публікації першорядне значення має інше: М. Грушевський визнає бродників одним зі складових на шляху формування козацтва.Бродники не «різноплемінна зграя» як вона названа в проекті «Словника» до другого видання Великої радянської енциклопедії.Вони не склалися в стійке громадянське співтовариство - у них різний спосіб життя і рід занять: пірати, охоронці переправ і бродів на річках (грабіж купців чи стягування з них данини), найманці, торговці.Вони не склалися в стійке етнічне співтовариство, але у них була одна мова і одна релігія. До того ж і це показово. Різні джерела називають їх однаково, хіба що з варіантами, зумовленими мовою джерела, - бродники, борднікі, проднікі, Бронніков.У наших краях вони не прибульці. За всіма ознаками сформувалися тут же.І тут же поповнили ряди перших козацьких загонів.Але в якійсь мірі вони і убульців. Частина їх пішла в дунайські землі і там розчинилася в місцевих етнічних середовищах.Вони недовговічні, їх співтовариство було міцно. Але пам'ять по собі вони залишили. І зайняли своє місце в етнічній історії Південної Росії. І не тільки. Втім як і вікінги. Таких же воїнів, джентельменів удачі, як і бродники-Бронники (браннікі?).Хоч все тече, все змінюється, але ніщо не зникає безслідно, кожен з нас несе в собі результат багатьох генетичних складань. Своїм народженням ми зобов'язані нескінченною, ні разу не перервалася ланцюжку життів і хто знає, може і в наших жилах тече кров народу, який залишив про себе лише крихти пам'яті 
Считается, что обозначение «бродники» указывает на их этническую принадлежность, или на места обитания, или на род занятий. Смесь племен, наречий, состояний. Бродники придонских и придонецких мест раннего Средневековья не были здесь пришельцами. На это указывает немногочисленные, лаконичные, но весомые свидетельства источников: русских, византийских, венгерских. Сами бродники ни материальных, ни письменных следов о себе не оставили.
Бродник
Игорь Дзысь так представляет бродника, если убрать более поздние элементы одежды, рубаху навыпуск,
возможное отсутствие бороды, из-за жарких летних месяцев и постоянного контакта с водой и водными порогами, в этих местах не нужной, то получиться совсем другой образ.
Впервые о бродниках списки нашей летописи упоминают под 1146 годом. Во время борьбы Святослава Ольговича с Изяславом Мстиславовичем, союзник Святослава, Юрий Долгорукий, присылает ему отряд « бродников » (в некоторых списках — «бронников», что само по себе помогает определить их род занятий).
В 1147 году « Бродники и Половци приидоша (к черниговскому князю) мнози».
1185 год. По мнению известного востоковеда О. Прицака этническое обозначение «деремела» в «Слове о полку Игореве» следует понимать как прошедшее через согдийский (иранский) и половецкий (тюркский) языки обозначение бродников .
1216 год. Бродники вместе с Владимир-суздальскими князьями участвуют в боях с новгородцами.
1123 год. Печально известная битва на Калке. «Ту же и Бродници быша старые и воевода их Плоскыня. И тъи окоянный целовав край ны князю Мстиславу и обеща князема яко не избити и пустити их на искупе и сългав окаянный, предаст их».
Другими словами бродники, нарушив клятву, выдали князей татарам.
Знают о них и византийские писатели. Никита Хонията (1186 г.), сообщая о войнах в Болгарии, называет бродников людьми с бродов и относит к тавроситам, под которыми специалисты понимают жителей Руси и даже русскими.
Никита Акомината (1190 г.) говорит о бродниках , презирающих смерть, называя их русскими беглецами.
Сведения о них, но уже как и у византийцев, есть в венгерских источниках.
В 1222 году венгерский король отдал владения или места пребывания бродников в Трансильвании тевтонским рыцарям, а через год подарил их (или соседними, но тоже с упоминанием бродников ) духовному лицу.
В 1227 год. Папа Григорий IX отправил миссионеров в земли половцев и бродников (что можно понимать как земли по Дону и Донцу, так и земли по Дунаю).
В 1254 году венгерский король Бела IV сообщал Папе Иннокентию о бродниках, соседях Венгрии на востоке.
Сведений о бродниках позднее 13 в. в источниках не обнаружено...
Обобщая эти скудные, но весомые сведения, становится возможным приблизиться к составлению карты расселения бродников , к установлению их этнической принадлежности и их дальнейшей судьбе.
Ал-Масуди — арабоязычный историк, путешественник, географ в сочинении «Россыпи золота (гл. XVII, §21) называет среди тюрков каких-то нукарда, обитающих к западу от аланов. В. Минорский (изд. 1963 г.) предполагает, что речь у масуди идет о «новгородской вольнице бродников » (ст. 209, прим. 91). В сочетании с сообщением летописи об участии бродников в сражениях на Северо-западе новгородские и Владимир-суздальские земли можно назвать северной границей.
Вильгельм Рубрук (1253 г.) рассказывает: татары устроили на восточном берегу Дона поселок Русских, которые перевозят на лодках послов и купцов (гл. XV). Эти, как увидим, и занимались бродники. Таким образом, сообщение Рубрука позволяет установить восточные пределы расселения бродников . Также рассмотрим и вопрос тождества « бродники — русские».
Венгерские и некоторые другие источники позволяют, хотя и предположительно, говорить о бродниках на Дунае, в Трансильвании, Карпатах, в Крыму, на Каспии и в пределах нынешней Слобожанщины. Предположение о Слобожанщине вытекает из оценки ареала расселения. Но едва ли можно соглашаться с утверждением, будто бродники были конкретно жителями Шарукани (Харьков?). Утверждение основано на «многих признаках», но «признаки» не названы.
Один этнос, даже не этническая общность, не мог хранить первозданную этническую «чистоту» на таком обширном ареале расселения. Тем более в пору «Великого переселения народов». Уже поэтому можно априори говорить о полиэтничности бродников .
Источники сообщают о длительных союзных отношениях бродников и татар. И до битвы на Калке и после нее. Об аланах, поставленных татарами обслуживать переправы сообщили Плано Карпини и Вильгельм Рубрук. Оба — 13 век на Днепре и на Дону. Бродники входили в сформированные татарами боевые отряды — прообразы казачества.
Источники почти всегда упоминают бродников в одном ряду с половцами. Уже поэтому можно предполагать их взаимосвязанность (как и у русских князей с половцами).
Обозначение « бродники » — четко указывает по меньшей мере на их русскоязычность. На это же указывает имя их воеводы Плоскыни (если оно не русифицировано летописью) и алана Михея, начальника селения близ Канова (Канева?) на Днепре.
Аланы как и славяне — ираноязычны, живут на одной территории, исповедуют православие. Возможно их сближают образ жизни и род занятий. Предположительно аланы, славяне и бродники могут рассматриваться как близкая этническая общность, прообраз русского этноса.
Таким образом, русскоязычный и православный субстрат можно рассматривать как основной в среде бродников .
В состав бродников могли входить «реликты» хазар, булгар, мадьяр времен Леведии, другие этнические общности Подоная и Подонцовья.
Еще дальше идет М. Грушевский, называя бродников : «...сі степові бродники , українська людність Чорноморя...» (Історія України-Руси, т. VII. С.75).
Ареал расселения и полиэтничности помогают приблизиться к опыту реставрации образа жизни и рода занятий бродников .
«Бродники» — самоназвание или прозвище - вытекает из слова «брод». В русском языке «брод» может означать глагол «бродить», «бродяжничать», существительное «бродяга». Отсюда их аттестация М. Грушевским: « Бродники — від бродити, беукати, лазити М. Грушевский не разъясняет свою позицию.
Более точен В. Минорский. Он тоже связывает обозначение « бродники » со словом «брод», но видит в этом подтверждение того, что « бродники поджидали своих жертв у мест переправы через реки», хотя в целом согласен: «...если исходить из русского глагола «бродить», то выражение « бродники » могло бы означать «скитальцы» (с.151, пр.118).
Но слово «брод» особенно применительно ко времени бродников имеет и другое значение. Его установил еще в начале 19 в. И.И. Слезневский: «брод» имеет значение «бродить», то есть, переходить брод. В таком значении слово «броднаки» обретает реальность, подтверждаемую источниками. Бродники сами по себе или «приспособленные» к этому татарами, обитали на речных переправах, помогали или «помогали» переходить реки, а слово «грабить» купцов на переправах можно читать и как взимание дани. Как с русских князей на Калке.
Кроме того, как убедительно показал О. Прицак, Бродники (выделено им — ред.) — це не «волоцюги», а населення осель біля переходів рік, бродів». Броды же, подчеркивает О. Прицак, были местами остановок на торговых путях, центрами торговли.
Кроме того, источники указывают на бродников как на храбрых воинов, наемников, прообраз первых казаков. Примем к сведению и обозначение бродников как бронников. Это обозначение есть в некоторых списках летописи и его можно понимать как описку или как признание бродников — бронников (бранников?) как воинов.
Куда ушли бродники ?
К середине 13 в. сведения о бродниках исчезают. Это может означать только одно: бродники растворились в этнических средах родственных им по языку, религии, образу жизни и роду занятий.
По меньшей мере, так было в поднепровье, бродники становились в ряды первых отрядов казаков. Під 1469 р. Длугош — цитируем по Грушевскому (там же, т.7, с.78) — записує: «велике татарське військо, набране з утікачів, розбійників і вигнанців, які звуть вони своєю мовою козаками».
Вне сомнения среди них были и бродники .
Далее, перечисляя теории возникновения казачества, М. Грушевский, хотя и противореча себе, отдает предпочтение версии, которую называет «Теорія бродницька». Противоречие же состоит в том, что в одном месте он пишет: «Ми на кожнім кроці будемо стрічатися з попередниками української козачини XVI в. І сі степові бродники , українська людність Чорноморя, вибита з обставин культурного осілого життя кочовим потоком, загартована й воєвнича...» (там же, с. 74-75). Но здесь же он усматривает в «теории бродницкой» не указание на генетическую связь бродников с казаками, но только на аналогию организации казачества с бродниками или отрядами, о которых сообщает Длугош.
Между сочинением 2 и 7 томов прошло некоторое время и за это время М. Грушевский успел (сумел) перевести бродников из «бродяг в степову, українську людність, живущую в «обставинах культурного осілого життя...» При этом автор не поясняет определение «українська людність» — есть ли оно этнографическое или географическое и каково его хронологическое определение.
Но в данной публикации первостепенное значение имеет другое: М. Грушевский признает бродников одним из составляющих на пути формирования казачества.
Бродники не «разноплеменная шайка» как она названа в проекте «Словника» ко второму изданию Большой советской энциклопедии.
Они не сложились в устойчивое гражданское сообщество — у них разный образ жизни и род занятий: пираты, охранители переправ и бродов на реках (грабеж купцов или взимание с них дани), наемники, торговцы.
Они не сложились в устойчивое этническое сообщество, но у них был один язык и одна религия. К тому же и это показательно. Различные источники называют их одинаково, разве что с вариантами, обусловленными языком источника, — бродники , бордники, продники, бронники. В наших краях они не пришельцы. По всем признакам сформировались здесь же.
И здесь же пополнили ряды первых казачьих отрядов.
Но в какой-то степени они и ушельцы. Часть их ушла в дунайские земли и там растворилась в местных этнических средах.
Они недолговечны, их сообщество было непрочно. Но память по себе они оставили. И заняли свое место в этнической истории Южной России. И не только. Впрочем как и викинги. Таких же воинов, джентельменов удачи, как и бродники -бронники (бранники?). Хоть все течет, все меняется, но ничто не исчезает бесследно, каждый из нас несет в себе результат многих генетических сложений. Своим рождением мы обязаны бесконечной, ни разу не прервавшейся цепочке жизней и кто знает, может и в наших жилах течет кровь народа, оставившего о себе лишь крупицы памяти
оригинал (РУСТРАНА со ссылкой на www.tainy-veka.org.ua)

Подивившись книгу,  що наведена нижче
Микола Голубець Велика історія України
постає один висновок, ніхто з істориків не співставляє
всі перелічені народи,які вони пов'язують єдиною мовою, але розбили їх назвами на різні, лише на основі якихось відмінностей, що отримані архелогічними методами. Всі вони основані на спільній рисі або устрою житла, або ще чогось.При цьому всі вони розмовляли однією правмовою...

Немає коментарів:

Дописати коментар